Testowy system (WS01) Biblioteki&Archiwa Serbskeho instituta

kontakt: Wito Bejmak

Adresy

(Institutna) Bibliografija

Intranet: Digitalisatowy katalog

Nowy katalog biblioteki (WebOPAC)

Intranet: WIKI strona SCBSKA